Lobbing Europejski

na rzecz społeczeństwa informacyjnego

Czym się zajmuję


Koncentruje się na wspieraniu cyfrowego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez rozwój otwartych modeli e-usług i informacji publicznej. Opowiadam się za wykorzystaniem technologii cyfrowych w interesie publicznym oraz opracowywaniem strategii wspierających ten cel. Głównym obszarem pracy jest tworzenie polityki i działania informacyjne z naciskiem na otwartość zasobów publicznych, poprzez kompleksowe, multidyscyplinarne podejście do rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Oferowane usługi:
1. Analityka:
a. monitorowanie - unijne procesy decyzyjne (regulacje i działania kluczowych interesariuszy),
b. mapowanie - instytucje UE i główni interesariusze wpływający na procesy,
c. analiza prawna - we współpracy z najbardziej wpływowymi kancelariami prawnymi w Brukseli,
d. scenariusze strategiczne - krótko- i długoterminowe prognozy regulacji unijnych;
2. Rzecznictwo:
a. budowanie relacji z organami decyzyjnymi (instytucjami UE, zainteresowanymi stronami) - w tym. planowanie i przygotowanie do spotkań, wsparcie bieżących działań,
b. komunikacja - budowanie kluczowych komunikatów, rekomendacji, prezentacji na spotkania, relacje z mediami europejskimi, organizowanie wydarzeń;
Czym się zajmuję

Kontakt


  • Warszawa, Polska
I BUILT MY SITE FOR FREE USING